Välkommen till Rammsjöstrands hamn.

 

Ramsjö Hamn Ekonomisk förening      Bilder över hamnområdet här.

Redan på 1600-talet fanns här en hamn. På 1700-talet bestod hamnen, "Ramsjö bro", av västra bron och en kort bro i öster. "Broen" var inte så motståndskraftig utan skadades ofta i stormar och fick repareras av byamännen.
På 1850-talet då sillfisket tog fart blev hamnen för liten. Då byggdes en inre hamn. På den tiden fanns cirka 50 fiskebodar. 20 år senare stensattes hamnplanen och ankarspelet kom på plats.
I början av 1900-talet var hamnen åter i dåligt skick. Man enades då om att bilda en ekonomisk förening för skötsel av hamnen. Inseglingsrännan och hamnen fick muddras för dyra pengar. Vid den tiden rådde livlig handelssjöfart och fem fraktfartyg trafikerade hamnen regelbundet.
Efter insamling kunde man 1910 bygga en brygga på östra sidan. Även västra hamnarmen var i behov av förlängning och förstärkning. Med hjälp av medel från en till USA utvandrad Ramsjö-bo kunde detta göras.
Man hade dock fortsatta problem med tång och sanddrift. Efter många turer fick man statsbidrag och kunde 1928 bygga om hamnen, som då fick sitt nuvarande utseende.

Källa: "Från byn till strannen" ISBN 978-91-633-0762-1, som bl. a. innehåller en utförlig beskrivning om hamnen. dess historia och utveckling samt om verksamheten i hamnen.
Undrar du över stavningen av bynamnet, med ett eller två m, så användes ett m fram till 1969. Myndigheterna valde då att ändra stavningen till två m, men detta har inte helt accepterats av lokalbefolkningen. Föreningens namn registrerades ursprungligen 1928, därav stavningen med ett m.