Hamnen

På denna sida har vi samlat hänvisningar till information om allt som rör själva hamnen och hamnområdet.

Hjärtstartare

Ordningsföreskrifter

Miljöplan.

miljoplan.pdf

Avfallshanteringsplan.

avfallshanteringsplan.pdf

 

Avgifter 2022         

  Hamnordning för Ramsjö hamn 1933