Stadgar, protokoll med mera

Föreningens ändamål.

Föreningen äger och förvaltar hamn och hamnområde efter att byarna Vegalt och Ramsjö tidigare överlämnade hamn och område. Föreningen syfte är att utveckla och förbättra hamnen, så att den  motsvarar tidens krav och behov i en småbåtshamn. Föreningen bildades 1928 och har verksamhetsår per kalenderår. Föreningen är momsregistrerad. Ordinarie årsmöte i maj väljer styrelse, hamnmästare och vice hamnmästare.

Föreningens bakgiro; 770-7482  Föreningens Swish: 123 170 4717

Årsberättelse 2023 verksamhetsberattelse-2023.pdf


Stadgar   stadgar.pdf

Miljöplan    miljöplan.pdf

Dataskyddspolicy  Dataskyddspolicy

Protokoll

arsmotet-2024.pdf

Årsmötet-2023.pdf

Höstmötet-2022.pdf

Vårmötet-2022.pdf

Extramötet-2022-02-27.pdf

Höstmötet-2021.pdf

Vårmötet 2021

Höstmötet 2019

Vårmötet 2019

Höstmötet 2018.pdf

Vårmötet 2018

Höstmötet 2017

Vårmötet 2017

Höstmötet 2016

Vårmötet 2016

Höstmötet 2015

Vårmötet 2015

Höstmötet 2014

Vårmötet 2014

Höstmötet 2013

Vårmötet 2013

Höstmötet-2012.pdf 

Vårmötet-2012.pdf 

Höstmötet-2011.pdf 

Vårmötet-2011.pdf 

Höstmötet-2010.pdf 

Vårmötet-2010.pdf 

 

 

 

Styrelsen