Stadgar, protokoll med mera

Föreningens ändamål.

Föreningen har till ändamål att efter övertagande av den i Ramsjö av Västra Karups socken befintliga hamnen utvidga och förbättra densamma, så att den bättre motsvarar tidens krav och ortens behov av småbåtshamn. 

 

Stadgar

stadgar.pdf

Miljöplan

miljoplan.pdf

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Protokoll

hoestmoetet-2022.pdf

varmotet-2022.pdf

extramote-2022-02-27.pdf

Höstmotet-2021.pdf

Vårmötet 2021

Höstmötet 2019

Vårmötet 2019

Höstmötet 2018.pdf

Vårmötet 2018

Höstmötet 2017

Vårmötet 2017

Höstmötet 2016

Vårmötet 2016

Höstmötet 2015

Vårmötet 2015

Höstmötet 2014

Vårmötet 2014

Höstmötet 2013

Vårmötet 2013

Höstmötet-2012.pdf 

Vårmötet-2012.pdf 

Höstmötet-2011.pdf 

Vårmötet-2011.pdf 

Höstmötet-2010.pdf 

Vårmötet-2010.pdf 

 

 

 

Styrelsen