Aktuellt från föreningen, 2024-02-20

 

Kallelse till Årsmöte 

Ramsjö Hamn Ekonomiska förening

Lördag 25 maj

kl. 13.00

i Ljugarboden

Föranmälan senast 18/5 till Sekr. Annika Lagerquist

annika.lagerquist.al@gmail.com eller SMS 0709813033

Välkomna!

 

För att kunna följa vädret via vår vindmätare laddar ni ner appen Davis Weather Link och upprättare ett konto.

Hitta Ramjso Hamn. Appen är gratis.

OBS! På grund av installationsproblem är det i dagsläsläget ingen internetkontakt med mätaren varför man inte kan se några aktuella mätvärden!

 

* Avfallshanteringsplan för fritidsbåtshamnar, Båstad kommun
Under november månad 2023 fick styrelsen en skrivelse med ett frågeformulär från Båstad kommun kring en avfallshanteringsplan för fritidsbåtshamnar som vi besvarade i god tid före årsskiftet 23/24. Sveriges kommuner har från årsskiftet 23/24 avfallsansvaret för landets hamnar. Därav skrivelsen till oss från Båstad kommun som återkommer under 2024 med ett svar på vår inskickade avfallsplan som kommunen ska godkänna. Styrelsen har ännu inte fått något svar från kommunen.
Styrelsen avsikt att planen ska presenteras vid föreningens kommande årsmöte i maj 2024.

*  Hamnkrogen är nu stängd för säsongen och öppnar igen under mars månad 2024

*  Hamnföreningen har upplåtit en markbit väster om hamnbodarna till Rammsjöstrands Badförening där de nu har anlaggt en Boulbana som alla kan använda.

*  Maststället som beslutades på Årsstämman är beställt och markarbetet är klart. Stället kommer att vara färdigt för användning i början av 2024. Placeringen är norr om toaletten.  
Alla ägare av segelbåtar anmodas att använda masstället, eller förvara masten på annan plats än på hamnområdet.

*  Eventuell uppsägning av hamnplats ska ske så snart som möjligt men inte senare än 31:e december.

*  Du hittar vår Årsberättelse 2022 under fliken "Föreningen"

uppdaterat 2024-02-20