Aktuellt från föreningen

* Du har nu möjlighet att följa vädret i hamnen via hamnens vindmätare. Du behöver ladda ner grattisappen "Davis Weather Link" och skapa ett nytt konto.
Där hittar "Rammjso Hamn". 

* Sveriges kommuner har från årsskiftet 23/24 avfallsansvaret för landets hamnar. Under november månad 2023 fick hamnstyrelsen en skrivelse från Båstad kommun kring hamnens avfallshanteringsplan för fritidsbåtshamnar. Styrelsen avser att under 2024 redovisa hamnens avfallsplan och hur den presenteras för hamnens alla gäster.

*  Hamnföreningen har upplåtit en markbit väster om hamnbodarna till Rammsjöstrands Badförening där de nu har anlaggt en Boulbana som alla kan använda.

*  Maststället, som beslutades på Årsstämman i maj 2023, är färdigt för användning. Placeringen är norr om toaletten.  
Alla ägare av segelbåtar anmodas att använda masstället, eller förvara masten på annan plats än på hamnområdet.

*  Eventuell uppsägning av hamnplats ska ske så snart som möjligt men inte senare än 31:e december.