Aktuellt från föreningen

* Maststället som beslutades om på Årsstämman är beställt. Den kommer att plaseras norr om toaletten. För att skapa utrymme har vi rensat upp och beskurit träden. 
Alla ägare av segelbåtar anmodas att använda masstället, eller förvara masten på annan plats än på hamnområdet.

* Eventuell uppsägning av hamnplats ska ske så snart som möjligt men inte senare än 31 mars.

* Du hittar vår Årsberättelse 2022 under fliken "Föreningen"