Muddring

Muddring av vår inseglingsränna gjordes under mars månad 2019. Mindre stenar och grus hade under årens alla stormar förts från revet i väster till rännan. Detta medförde att djupet på sina ställen reducerats till ca 1,5 meter.

Muddringen gjordes av den danska firman Peder Madsen Rederi A/S. Genom att samordna med två andra hamnar på västkusten fick vi ett fördelaktigt avtal.

Totalt grävdes 1661 kubikmeter sten och grus bort. Muddermassorna släpptes på ett ställe utanför Ängelsbäck. Denna plats, som saknar vegetation, har också använts vid tidigare muddring och tillstånd hade inhämtats från länsstyrelsen.

Uppgrundningar fanns på tre ställen, en större strax utan för hamninloppet och två mindre omfattande längre ut. En stor sten på ca 1,4 ton grävdes också upp.

Rännan har nu ett kontrollerat minsta djup på 230 centimeter vid normalvattenstånd. 

Nedan några bilder från arbetet. Klicka på bilden för större bild.