Adressuppgift

Vi behöver din e-postadress och postadress.

För att underlätta och förbättra kontakt mellan styrelsen och andelsägare, arrendatorer och innehavare av båtplats måste vi uppdatera vårt addresregister. Din e-postadress kommer vi att använda för att skicka ut kallelse till möten och för information. 

Föreningen kommer inte att lämna ut Din e-postadress till någon utomstående.

Fyll i nedanstående formulär. Fältet ämne kan Du hoppa över men i fältet meddelande vill vi ha Din fullständiga adress.

 

 


(Lämna tom)