Avgifter 2024

Föreningen tar en årlig köavgift på 100: - sek då man anmäler sig till hamnens kölista för ledig båtplats i Ramsjö Hamn. Du anmäler ditt intresse till hamnmästare Olle Högman som är den som tilldelar platser i hamnen. Hamnen måste då ta hänsyn inte enbart till båtens bredd utan även till de olika breddmåtten mellan akterförtöjningsstolparna.

När du tilldelas en ny hamnplats får du betala en anmälningsavgift för att bli medlem i Ramsjö Hamn. Då ingår avgift för vatten, el, att använda slip, uttnytja sopsorteringskärlen mm.

För medlem som är skriven i Båstad kommun är den årliga hamnavgiften båtens längd (L.Ö.A.) Är du skriven i annan kommun tillkommer även avgiften för kajplats (båtbredden).

Hamnavgifter (L.Ö.A.) Avgift/år/kr Kajplatser (Bredd) Avgift/år/kr
0 - 3,50 m 1000 0 -2,00 m 1620
3,51 - 4,00 m 1045 2,01 - 2,50 m 1950
4,01 - 4,50 m 1210 2,51 - 3,00 m 2410
4,51 - 5,00 m 1240    
5,01 - 5,50 m 1450 Stuga år/kvm 152
5,51 - 6,00 m 1500 Bod /år/kvm 40
6,01 - 6.50 m 1670 Vinterförv. med hamnplats  10 % hamnavg
6,51 - 7,00 m 1720 Förv. utan hamnplats /år 1460
7,01 - 7,50 m 1950 Parkering på hamnomr /år 1200
7,51 - 8,00 m 2130 Båt på land utan hamnpl, sommar 650
8,01 - 8,50 m 2270 Förvaring kärror,vaggor /år 260
8,51 - 9,00 m 2420 Pappersfaktura, avsaknad e-adress 50