Avgifter 2018

Hamnavgifter (L.Ö.A.) Avgift/år/kr Kajplatser (Bredd) Avgift/år/kr
0 - 3,50 m 910 0 -2,00 m 1470
3,51 - 4,00 m 950 2,01 - 2,50 m 1770
4,01 - 4,50 m 1100 2,51 - 3,00 m 2190
4,51 - 5,00 m 1130    
5,01 - 5,50 m 1320 Stuga Avg/år/kvm 125
5,51 - 6,00 m 1360 Bod Avg/år/kvm 36
6,01 - 6.50 m 1520 Vinterförv. med hamnplats Avg/år/kr 10 % av hamnavg.
6,51 - 7,00 m 1560 Vinterförv. utan hamnplats Avg/år/kr 1330
7,01 - 7,50 m 1770 Parkering på hamnomr Avg/år/kr 1100
7,51 - 8,00 m 1940 Båt på land utan hamnplats Avg/år/kr 590
8,01 - 8,50 m 2060 Förvaring kärror,vaggor Avg/år/kr 240
8,51 - 9,00 m 2200 Inträdesavgift 2015/kr 2200