Avgifter 2023

 

Hamnavgifter (L.Ö.A.) Avgift/år/kr Kajplatser (Bredd) Avgift/år/kr
0 - 3,50 m 1000 0 -2,00 m 1620
3,51 - 4,00 m 1045 2,01 - 2,50 m 1950
4,01 - 4,50 m 1210 2,51 - 3,00 m 2410
4,51 - 5,00 m 1240    
5,01 - 5,50 m 1450 Stuga år/kvm 137
5,51 - 6,00 m 1500 Bod /år/kvm 40
6,01 - 6.50 m 1670 Vinterförv. med hamnplats  10 % hamnavg
6,51 - 7,00 m 1720 Förv. utan hamnplats /år 1460
7,01 - 7,50 m 1950 Parkering på hamnomr /år 1200
7,51 - 8,00 m 2130 Båt på land utan hamnplats sommar 650
8,01 - 8,50 m 2270 Förvaring kärror,vaggor /år 260
8,51 - 9,00 m 2420 Pappersfaktura 50