Elektronisk faktura

På vårens möte godkändes att föreningen kan sända elektronisk faktura till de som accepterar detta.

Genom att använda denna möjlighet underlättas föreningens arbete och vi sparar dessutom pengar på porto. Om Du vill ha fakturan elektroniskt i fortsättningen (kommer som bilaga i ett e-post meddelande) så behöver föreningen Din 'mailadress'. 

Enklast ger Du oss Din 'mailadress' genom att skicka ett 'mail' till Sven Engberg där Du godkänner att få kommande fakturor elektroniskt. Klicka på länken nedan för att skicka 'mail' till Sven.

Föreningen kommer inte att lämna ut Din mailadress till någon utomstående.

Tack för Din medverkan.