Hamnplatsförteckning

Västra piren                                                      Pontonbryggan

V 01 Per Schraml
V 02 Lasse Thronée
V 03 Stefan Malmberg
V 04 Ulf Lagerquist
V 05 Anders Thronée
V 06 Magnus Pettersson
V 07 Viveca Urwitz
V 08 Arno Maas
V 09 Pekko Svensson
V 10 Jerry Johansson
V 11 Berne Gustavsson
V 12 Carl-Åke Kullenberg
V 13 Jarl Bengtsson
V 14 Kjell Sivertsson
V 15 Olle Högman
V 16 Kenneth Johansson
V 17 Sverker Körlin
V 18 Björn Lovén
V 19 Lempi Hasselblad
V 20 Sven-Ivan Lindgren
V 21 Lars Elofsson
V 22 Sven Engberg
V 23 Göran Lannér
V 24 Balint Wagner
V 25 Mikael Karlsson
V 26 Mikael Söderman
V 27 Johan Wiss
V 28 Kreg AB

Östra piren

Ö 01 Kjell Sivertsson
Ö 02 Katarina Weström
Ö 03  
Ö 04 Lena Jenssen
Ö 05 Lars Jeppson
Ö 06 Martin Reck
Ö 07 Maurits Carlsson
Ö 08 Gabriel Olsson
Ö 09 Tobias Santesson
Ö 10 Tussa Lannér
Ö 11 Tolstoy
Ö 12 Kurt Renström
Ö 13 Bo Eliasson
Ö 14 Jörgen Lindberg
Ö 15  
Ö 16 Peter Elfving
Ö 17 Lars-Åke Jönsson
Ö 18 Klaus o AM Seidler
Ö 19 Jan Paulsson
Ö 20 Lars Nilsson
Ö 21 Arne Johansson
Ö 22 Göran Lannér
Ö 23 Richard Follin
Ö 24 Bertil Persson
Ö 25 Tomas Billing
Ö 26 Mikael Nyquist
Ö 27 Bengt-Erik Karlsson
Ö 28 Max Söderman
Ö 29 Lennart Hjalmarsson
Ö 30 Per Sederblad
Ö 31 Peter Lindelöw Karlsson
Ö 32 Magnus Zetterholm
Ö 33 Gabriel Urwitz
P 01 Jan Lannér
P 02 Jan-Otto Wang
P 03 Lars Steiner
P 04  
P 05 Raoul Bengtsson
P 06 Henrik Wendt
P 07 Sven Follin
P 08 Kjell Holmberg
P 09 Martin Rehn
P 10 Anders Petersson
P 11 Bror-Erik Ekegren
P 12 Paul Antonsson
P 13 Tom Christensen
P 14 Sverker Erlandson
P 15 Tord Sturesson
P 16 Andreas Blennow
P 17 Per Haag
P 18 Mats Bramsell/Olsson
P 19 Carl-Johan Tiderius
P 20 Anders Hamrin
P 21 Bengt Nilsson
P 22 Rune Karlsson
P 23 Jonas Jönsson
P 24 Bengt Hulth
P 25 Britt-Mari Petersson
P 26 Jonas Serlachius
P 27 Jerry Johansson
P 28 Thomas Nestenius
P 29 Ander Nåfält
P 30 Gustav Ingemarsson
P 31 Gustav Liedberg
P 32 Monica Williamsson
P 33 Marie Albinsson
P 34 Olle Högman

Norra bryggan

N 01 Bengt Eriksson
N 02 Karl-Erik Hurtig
N 03 Hans Lundström
N 04 Elisabeth Slunge
N 05 Tommy Olsson
N 06 Jerker Runnquist
N 07 Lars Emilsson
N 08 Monica Williamsson
N 09 Rolf Ivarsson
N 10 Mikael Nederman
N 11 Karl Andersson
N 12 Per Bengtsson
N 13 Ej i bruk
N 14 Rolf Karlsson
N 15 Magnus Schöldtz