Hamnplatsförteckning 2023

Västra piren                                                      Pontonbryggan

V 01 Hugo Larsson
V 02 Lasse Thronée
V 03 Jonas Mattsson
V 04 Ulf Lagerquist
V 05 Anders Thronée
V 06 Magnus Pettersson
V 07 Rustan Svensson
V 08 Mari Vighagen
V 09 Jan Lannér
V 10 Arno Maas
V 11 Berne Gustavsson
V 12 Klas Lundström
V 13 Henrik Edström
V 14 Kjell Sivertsson
V 15 Olle Högman
V 16 Kenneth Johansson
V 17 Sverker Körlin
V 18 Björn Lovén
V 19 Bo Eliasson
V 20 Pekko Svensson
V 21 Gustav Ingemarsson
V 22 Sven Engberg
V 23 Göran Lannér
V 24 Balint Wagner
V 25 Kalle Andersson
V 26 Magnus Schöldz
V 27 Joakim Nordlind
V 28 Jonas Lembke

Östra piren

Ö 01 Kjell Sivertsson
Ö 02 Katarina Weström
Ö 03  
Ö 04 Lena Jenssen
Ö 05 Isak Silwer
Ö 06 Johan Holmgren
Ö 07 Matz Arvidsson
Ö 08 Gabriel Olsson
Ö 09 Bjarne Norén
Ö 10 Anders Ek
Ö 11 Anders Ek
Ö 12 Kurt Renström
Ö 13 Bálint Wagner
Ö 14 Jörgen Lindberg
Ö 15 Åke Lunfberg
Ö 16 Peter Elfving
Ö 17 Karsten Ewesson
Ö 18 Robert Wenglén
Ö 19 Anders Olsson
Ö 20 Lars Nilsson
Ö 21 Arne Johansson
Ö 22 Eric Tham
Ö 23 Richard Follin
Ö 24 Bertil Persson
Ö 25 Tomas Billing
Ö 26 Mikael Nyquist
Ö 27 Bengt-Erik Karlsson
Ö 28 Patricia Johansson
Ö 29 Magnus Larssson
Ö 30 Per Sederblad
Ö 31 Peter Lindelöw Karlsson
Ö 32 Henri Bragard
Ö 33 Gabriel Urwitz
P 01 Jan Lannér
P 02 Jan-Otto Wang
P 03 Lars Steiner
P 04 Kjell Gren
P 05 Johan Ljungberg
P 06 Julia Krag
P 07 Sven Follin
P 08 Peter Smit
P 09 Martin Rehn
P 10 Anders Petersson
P 11 Johan Ekegren
P 12 Paul Antonsson
P 13 Bengt Ek
P 14 Sverker Erlandson
P 15 Tord Sturesson
P 16 Andreas Blennow
P 17 Carl-Åke Kullenberg
P 18 Mats Bramsell/Olsson
P 19 Gunnar Öquist
P 20 Anders Hamrin
P 21 Rickard Klasson
P 22 Jonne Frid
P 23 Jonas Jönsson
P 24 Göran Fries
P 25 Britt-Mari Petersson
P 26 Jonas Serlachius
P 27 Lennart Wikström
P 28 Lars Elofsson
P 29 Ander Nåfält
P 30 Mikael Söderman
P 31 Mari Albinsson
P 32 Per Haag
P 33 Rolf Ivarsson
P 34 Olle Högman

Norra bryggan

N 01 Margareta Eriksson
N 02 Karl-Erik Hurtig
N 03 Hans Lundström
N 04 Elisabeth Slunge
N 05 Tommy Olsson
N 06 Jerker Runnquist
N 07 Lars Emilsson
N 08 Oscar Williamsson
N 09 Thoman Nestenius
N 10 Mikael Nederman
N 11 Mikael Karlsson
N 12 Per Bengtsson
N 13 Ej i bruk
N 14 Rolf Karlsson
N 15 Göran Lannér