Extrastämman 25/3

 

Ett extra stämmomöte ägde rum den 25/3. På stämman togs beslut att information från mötet skulle sändas ut till föreningens andelsägare.

För att Du säket skall få denna information måste vi ha rätt adress till Dig. Det är många andelsägare vars adress är osäker eller saknas.

Du kan hjälpa oss genom att fylla i Dina uppgifter på formuläret nedan. Får vi Din e-postadress kommer informationen att skickas med e-post. Detta underlättar för oss och föreningen sparar utgifter för porto.

 

Tack på förhand.

Styrelsen

 


(Lämna tom)

Föreningen kommer inte att lämna ut Din e-postadress till någon utomstående.

Fältet ämne kan Du hoppa över men i fältet meddelande vill vi ha Din fullständiga adress.